Despre noi

SC. Metrologic Business Center prin laboratorul propriu de metrologie oferă servicii de verificari/etalonari metrologice, asistență tehnică și consultanță, atât în spatiile laboratoarelor proprii, cât și la sediul clientilor nostri.

Laboratorul de metrologie Metrologic Business Center este autorizat/atestat de Biroul Român de Metrologie Legala si RENAR, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Pentru imbunătățirea și perfecționarea continuă a serviciilor metrologice oferite Metrologic Business Center, intretine relatii de colaborare tehnica cu organisme si laboratoare similare la nivel national pentru asigurarea trasabilitatii etaloanelor proprii.

Laboratorul de metrologie este un compartiment de sine statator in cadrul Metrologic Business Center, cu management si personal tehnic nesupus nici unei presiuni externe, cu acces la cel mai inalt nivel de conducere al societatii
Pentru satisfacerea cat mai deplina a cerintelor clientilor nostri, a cresterii gradului de satisfactie si a increderii acestora in serviciile oferite de laboratorul de metrologie din cadrul Metrologic Business Center, precum si pentru dezvoltarea continua a activitatii de metrologie in cadrul societatii laboratorul de metrologie isi desfasoara activitatea prin respectarea de catre intreg personalul implicat in activitatiile de verificari/etalonari metrologice a politicii in domeniul calitatii, cerintelor reglementate de standardul SR EN ISO/CEI 17025/2005 si cerintelor impuse de organismele de autorizare, atestare, certificare si acreditare pentru verificarile/etalonarile metrologice la domeniile de mijloace de masurare la care laboratorul este autorizat/atestat/acreditat Laboratorul de metrologie Metrologic Business Center pentru asigurarea calitatii isi desfasoara activitatiile de verificar/etalonari metrologice cu personal specializat, cu un inalt nivel de pregatire si instruirea permanenta a personalului, dotat cu echipamente performante precum si printr-o supraveghere adecvata a acestuia Personalul laboratorului de metrologie Metrologic Business Center nu este supus nici unui fel de presiuni interne sau externe, de natura comerciala,financiara sau de alta natura,care sa influenteze negativ calitatea activitatii lor Laboratorul de metrologie Metrologic Business Center, va efectua serviciile de verificari/etalonari cu promptitudine si la cele mai avantajoase preturi Metrologic Business Center mai desfasoara si activitatiile de service si comercializare balante cantare electronice si mecanice comerciale, industriale si de laborator
S.C.METROLOGIC BUSINESS CENTER S.R.L., prin laboratorul de metrologie propriu autorizat/atestat de catre Biroul Român de Metrologie Legală autoritatea națională în domeniul metrologiei si acreditat de catre RENAR, desfășoară activități de verificări/etalonări metrologice pentru mijloacele de măsurare din domeniile : Mecanice-Masă (kg), Lungime (m), Abateri de Forma si Pozitie ( m ), Forță-Greutate (N,Nm), Energie.Lucru Mecanic (J), Duritate, Moment al Forței, Presiune (Pa), Temperatura t90 (ºC), Curent electric (A), Rezistenta electrica ( in c.c.), (Ώ), Masa volumica, Densitate de masa, Densitate (kg/m3), Coeficient de Absortie Liniara (1/M), Fractie Masica a Unui Constituient, Umiditate, Unghi plan ( rad ) aparținând tuturor categoriilor de deținători Verificările/etalonările metrologice sunt executate atât în spatiile laboratoarelor proprii cât și la sediul clientilor nostri. Metrologic Business Center desfasoara si activitatiile de service si comercializare balante cantare electronice si mecanice comerciale, industriale si de laborator

Obtine rapid o oferta pentru servicul dorit